Stubbfräsning

Vi hjälper dig med stubbfräsning!

Med en stubbfräs monterad på vår kompaktlastmaskin tar vi enkelt bort dina stubbar.
Att ta bort stubbar berättigar till RUT-avdrag.
Priser beroende på storlek. Mät stubben i marknivå.Priserna är det kund betalar efter RUT-avdrag.
Upp till 70 cm:
70-100 cm:
Större än 100 cm:
120 kr/dm
150 kr/dm
Kontakta oss för offert

Kom till oss, det lönar sig.