Kontroll av fallskyddsutrustning

Vi kan nu erbjuda kontroll av fallskyddsutrustning, t ex sele, rep, slingor, block, repbroms.

Vi har utbildning som ”kompetent person” för att få göra denna kontroll.
Allting dokumenteras och kunden får ett protokoll över besiktningen.

fallskydd_miller

Vad säger lagen?
Lagkraven skärps ständigt inom detta område och fr o m årsskiftet 2015 infördes höga sanktionsavgifter om fallskyddet inte uppfyller de miniminivåer som Arbetsmiljöverket fastställt. Sanktionsavgifterna spänner mellan 40.000 kr upp till 400.000 kr beroende på hur stort företaget är. Ett av lagkraven enligt
SS-EN365:2004 är att utrustningen skall besiktigas minst en gång per år enligt tillverkarnas anvisningar.

Kom till oss, det lönar sig.