Stämp

stämpValvstämp som är ställbar från 1.7-3.0 meter.
Kan kompletteras med stämptopp för stöd mot avbärarbalkar och likande.
Max 2200 kg (ihopskjuten).
Minhöjd1.7 m
Tål 2200 kg i detta läge.
Maxhöjd3.0 m
Tål 1700 kg i detta läge.
Dygn 1:
Efterförljande dygn:
Pris inkl moms.
18 kr
5 kr

Kom till oss, det lönar sig.