Liftkurs

Lift & Maskin erbjuder utbildning på skylift.
Planerade kurser 2024
27 feb
26 mars
24 april
30 maj
25 juni
2 augusti
12 september
23 oktober
21 november
11 december

Utbildningen sker med certifierad instruktör och följer den senaste standarden SS ISO 18878:2013.

Grundkurs:

Normalt är att utbildningen genomförs på Göransson Arena, där vi även serveras fika samt lunchbuffé.
Deltagaren får behålla kursmaterialet och kursdagen består av genomgång av materialet, teoretiskt prov och till sist även ett praktiskt manöverprov.
Kursen brukar starta 08.30 och pågå till ca 14:30.
Vi erbjuder allt detta till ett pris av 1990 kr exkl. moms.

Repetitionskurs:

Utbildningen genomförs på Göransson Arena, där vi även serveras fika.
Deltagaren får behålla kursmaterialet och kursdagen består av genomgång av materialet och teoretiskt prov.
Kursen brukar starta 08.30 och pågå till ca 12:00.
Vi erbjuder allt detta till ett pris av 1595 kr exkl. moms.

Repetitionskurs via webben:

Normalt är att utbildningen via webben där du också gör en kunskapsprov.
Kontakta oss för mera information.
Pris 1295 kr exkl. moms.

Vi kan även sätta in extra utbildningstillfällen enligt kundens önskemål. Kontakta oss idag!
Telefon: 026 – 222 20 49
Avbokning senare än en vecka innan kursstart debiteras fullt.
liftarVarför kurs?
Utdrag ur Arbetsmiljöverkets AFS 2006:06 som reglerar användningen av bla skylift:
"29 § En lyftanordning eller ett lyftredskap får användas endast av den som är väl förtrogen med
arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning.
Kunskaperna skall omfatta aktuella arbetsmiljöregler och i relevanta delar lyftanordningens och
lyftredskapets
1. uppbyggnad,
2. drift,
3. manövrering,
4. egenskaper,
5. användningsområde,
6. begränsningar,
7. underhåll och
8. kontroll.
En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar eller
lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska och teoretiska kunskaper med avseende på
säker användning av utrustningen. Den arbetande som inte omfattas av första stycket men använder
lyftanordningar eller lyftredskap på ett gemensamt arbetsställe skall ha motsvarande dokumentation
tillgänglig på arbetsstället.

Arbetstagare och inhyrd personal skall ha arbetsgivarens respektive inhyrarens skriftliga tillstånd
att använda en maskindriven lyftanordning. Tillståndet skall upplysa om vilka typer av
lyftanordningar, lyftredskap och arbetsuppgifter som omfattas."

Kom till oss, det lönar sig.