Gipsbock

gipsbockMycket stabil gipsbock.
Maxlast600 kg
Pris inkl moms.28 kr / dygn
150 kr / vecka

Kom till oss, det lönar sig.