Dörr- och fönstervagn

dof_vagn_bigDörr- och fönstervagn för enkla transporter.
Med en pedal sänks lastvaggan till marknivå för enkel pålastning. Sedan lyfts lastvaggan så man kan dra den på stora hjul.
Maxlast500 kg
Pris inkl moms95 kr / dygn

Kom till oss, det lönar sig.